2 Townleys, Bradford 9011

78 Union Street, Milton 9220

1 Cleveland Close, Fairfield 9018

19 Cleveland Close, Fairfield 9018

24 Burns Street, Dunedin 9012

205-229 Crawford Street, Dunedin Central 9016